Wat doet de klokkenmaker?

Uurwerkreparatie is geen broodje bij de bakker!


Een bezoek aan de klokkenmaker is niet alledaags. Het is van belang een juiste afspraak te maken over de te verrichten werkzaamheden. Als het kleinigheden betreft, die het volledig uit elkaar nemen van de klok onnodig maakt, zijn ook de kosten te overzien; misschien wel klaar terwijl u wacht! Ook een inschatting van de kosten is dan goed mogelijk. Als het aankomt op reviseren of een andere meer ingrijpende reparatie, is een prijsopgave heel verstandig. Een mondelinge of telefonische kostenberekening kan dan verrassingen voorkomen. Een sluitende analyse is niet altijd mogelijk; overleg met de klant zal dan duidelijkheid bieden.


Wanneer het grote klokken betreft, zoals staande en of Friese staartklokken, dan is een bezoek van de klokkenmaker aan huis, aan te bevelen. Bij het halen of brengen van de klok worden geen kosten in rekening gebracht.

Klokken

De Friese klok...

Het is het ambacht van 100 tot 00 jaar geleden, dat ligt besloten in deze van oorsprong volledig handgemaakte klok; een cultuur product en onverbrekelijk onderdeel van de Nederlandse cultuurhistorie. De kennis en ervaring van de klokkenmaker doet de herinnering bij u herleven.

De Zaanse klok...Deze klok is cultuurhistorisch de mindere van de Friese klok, maar heeft zich als stijlklok, dus in een moderne versie, ontwikkeld als de populairste wandklok van de tweede helft van de 20ste eeuw.


De Comtoise klok...

Deze Franse vertegenwoordiger blinkt uit in robuustheid en haar kwaliteit is boven alles verheven. Populair in de antiekhandel, want hij loopt altijd! Ook de klokkenmaker heeft meestal succes met een reparatie van deze eigenzinnige en luidruchtige klok.

De Regulateur...

In grootmoeders tijd hing hij in elke huiskamer. Gewaardeerd om zijn nauwkeurigheid en traditionele gongklank. De kast, de behuizing moet stevig in de was, vanwege soms aanwezige houtworm. Bestrijding van dit fenomeen is voor de klokkenmaker een eerste vereiste.

De Engelse pub klok...

Elk interieur leent zich voor deze klok. Haar eenvoudige ronde vormgeving correspondeert met de eenvoud van het uurwerk. In de publieke ruimte is men trots op deze klok vanwege haar praktische en duidelijke uitstraling.


Op het station en in de school is haar functie onmisbaar.


Wel op tijd opwinden!

De Franse Pendule...

Wereldberoemd en niet weg te denken in het assortiment. Het traditionele uurwerk is van hoge kwaliteit. Met een meestal vergulde beeldengroep is zij een welkome afwisseling in het atelier van de klokkenmaker.

De klokkenmaker aan het werk

Reparatie aan het binnenwerk van een oude klok, betekent meestal demontage, schoonmaken en de speling in het raderwerk wegnemen. Voor dit laatste is het nodig om de assen van de raderen te slijpen, te polijsten en daarna pas te maken in nieuwe lageringen. Dit zijn nauwkeurige werkzaamheden, omdat de assen goed centrisch moeten blijven draaien, anders verloopt de ingrijping en gaat de klok stil staan.


Deze slijtage in een uurwerk ontstaat door jaren lang geen onderhoud!
Een mechanische klok functioneert op basis van olie en vet, dat na een gebruiksperiode van zes jaar langzaam indroogt. De olieresten worden na verloop van tijd koek en prutterig, waarna de assen droog gaan lopen in de lageringen.Zodoende ontstaat slijtage, met als gevolg een stilstaande klok.
Bij de reparatie van een wandklok of pendule spelen stof en vuil altijd een belangrijke rol en dat geldt vooral voor de ombouw en het kastwerk. Ook slijtage of breuk van de kast vereisen reparatie en soms schilderwerk, dat niet voorzien is. Vaak is de oorzaak van een niet lopende klok, een gebroken of gescheurd kastonderdeel. De noodzaak van deze reparatie is dan een eerste prioriteit. De aanwezigheid van houtworm is ook een aandachtspunt.


De klokkenmaker neemt ook dit voor zijn rekening, net als het bijwerken van het schilderwerk. Overleg over deze werkzaamheden is altijd nuttig en belangrijk.

Afhankelijk van de kwaliteit ontstaat er per klok een verschil in het uithoudingsvermogen, met soms tientallen jaren verschil. Het onderhoud wordt vergeten of krijgt geen prioriteit. Pas als de klok stilstaat vestigt de aandacht zich op de oorzaak. Soms gepaard gaande met onbegrip, omdat lang lopen als synoniem wordt gezien van een klein probleem. Het tegenovergestelde is waar; slijtage heeft toegeslagen!

Het ankerrad van een pendule zit in de draaibank. De as wordt met de beitel handmatig vlak gedraaid en daarna ingeboord en voorzien van een nieuwe tap