De eerste Bergense Klokkenmaker

Jan Pieter Stomps


Reparatie en restauratie van antieke klokken sinds 1969

Uw klok …

Ook uw klok heeft een verhaal. Een verhaal van nostalgie, blijdschap en sentiment. Het komt tot leven vóór, tijdens en na de reparatie, als “de verloren tijd”, die in het mechaniek tot stilstand kwam, en weer tot leven komt. De herinnering blijft bewaard, met de klokkenmaker als specialist en geheugensteuntje.

Over ons


Jan Pieter Stomps herstelt uw antieke klok naar zijn oude glorie. Zowel reparaties als restauraties worden uiterst zorgvuldig en met respect voor het verleden van de klok uitgevoerd.